Excellence in advisory services

Financial Risk Mngt

Dewit Finance adviseert bedrijven & instellingen op vlak van:

  • valutarisico management
  • renterisico management

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren.

Dewit Finance is uw adviesbureau voor financieel risicobeheer (hedging), dat garant staat voor:

• top-expertise binnen uw onderneming
• onafhankelijk advies
• unieke service in België

 

Activiteiten

1/ Financial Markets Research

Analyse van de financiële markten (wisselkoersen en rentevoeten), dit vanuit een eigen “Competence Center” te Hove (Antwerpen)

• Marktinformatie (flashes)
• Technische analyses
• Wekelijkse nieuwsbrieven
• Economische vooruitzichten
• Seminaries

We informeren onze bedrijfsklanten over belangrijke marktontwikkelingen en detecteren trendbewegingen/marktopportuniteiten door een diepgaande analyse van de financiële markten (wisselkoersen en rentevoeten), steeds vanuit een onafhankelijke marktvisie.

 

2/ Financial Risk Advisory

  • Market Risk quickscan: geavanceerde risicomanagement-analyse van uw bedrijf met auditrapport en aanbevelingen. Een volledige doorlichting van de treasury organisatie en processen, de valuta- en renterisico’s binnen de onderneming en de hedging portefeuille.
  • Hedging policy en FX strategie: opmaak van een hedging policy met oa indekkingsstrategie en dit steeds binnen de gewenste risicoappetijt van het bedrijf (zowel voor valuta- als renterisicobeheer).
  • Treasury organisation & processes: begeleiding bij het opzetten en inrichten van een treasury-afdeling, implementatie van treasury management systeem (TMS), advies bij boekhoudkundige verwerking van alle hedging transacties, tijdelijke vervanging van personeel (financial risk manager), opleiding van treasury-medewerkers, …

 

3/ CFO Services (Risk Management)

Ondersteuning bij financieel risicomanagement door CFO/treasurer:

  • Strategisch advies bij hedging (afdekken valuta- en renterisico’s: financieel product, timing, welke bank)
  • Operationele begeleiding bij afsluiten van FX- en rentetransacties
  • Deelname aan maandelijkse/driemaandelijkse treasury meetings: update markten, hedging rapportering, bespreking strategie risicobeheer, …
  • Hedgingvoorstellen van diverse banken analyseren (product, pricing)
  • Bankenrelaties: periodieke meetings met account manager/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelaties (RFP), conflictmanagement

indien met dealingmandaat: valuta- en rentetransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken. (trade confirmaties zowel naar het bedrijf als Dewit Finance, tussentijdse rapportering, …)

 

4/ Arbitrage (controle van prijszetting)

Aanbieden van onafhankelijke waardering van financiële instrumenten en derivatenportefeuille dankzij onze toegang tot actuele marktdata en pricing tools, zowel voor eenvoudige producten tot meer complexe structuren. Door een adequate controle en benchmarking van de prijszetting bij banken, bekomen we volledige prijstransparantie en lagere bankmarges (korting) voor onze bedrijfsklanten.