Excellence in advisory services

Financial Risk Mngt

Dewit Finance adviseert bedrijven & instellingen op vlak van:

  • valutarisico management
  • renterisico management

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven steeds naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance is uw adviesbureau voor indekking tegen wisselkoersrisico’s (hedging), dat garant staat voor:

• top-expertise binnen uw onderneming
• onafhankelijk advies
• unieke service in België

 

Activiteiten

1/ Risk Advisory

  • Market Risk Scanner: geavanceerde risicomanagement-analyse van uw bedrijf, met intern auditrapport en aanbevelingen voor optimalisatie. We doen een QuickScan doorlichting van alle processen binnen uw treasury-omgeving met oa identificatie en analyse van alle valuta- en renterisico’s in het bedrijf, evaluatie van het huidige risicobeheer en rapportering, …
  • Hedging policy en FX-indekkingsstrategie: opmaak van gedetailleerd risicobeleid (doelstellingen, hedgingstrategie, framework) en dit steeds binnen de gewenste risicoappetijt van het bedrijf, zowel voor valuta- als renterisicobeheer. Een goede FX-indekkingsstrategie omvat oa ‘hoeveel je gaat hedgen’ (hedge ratio, scenarioanalysis), ‘voor welke periode’ (maturity) en ’met welke financiële instrumenten’ (product mix).
  • Treasury organisation & processes: kortlopende opleidingen voor CFO en treasury medewerkers (tips & tricks), begeleiding bij opzetten en inrichten van corporate treasury afdeling, implementatie van treasury management systeem (TMS), advies bij boekhoudkundige verwerking van alle hedging transacties, tijdelijke vervanging van personeel (risk & finance manager), …

 

2/ CFO Services (Risk Management)

Ondersteuning bij financieel risicomanagement door CFO/treasurer:

  • Strategisch advies bij hedging (afdekken valuta- en renterisico’s: hedgingstrategie, keuze financieel instrument, timing transacties, met welke bank)
  • Operationele begeleiding bij het afsluiten van FX- en rentetransacties *
  • Deelname aan maandelijkse/driemaandelijkse treasury meetings: update markten, hedging rapportering, bespreking strategie risicobeheer, …
  • Hedgingvoorstellen van diverse banken analyseren (product, pricing)
  • Bankenrelaties: periodieke meetings met account manager/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelaties (RFP), geschillenbeslechting

  * indien met dealingmandaat: valuta- en rentetransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken. (trade confirmaties zowel naar het bedrijf als Dewit Finance, tussentijdse rapportering, …)

 

3/ Arbitrage (controle van prijszetting)

Aanbieden van onafhankelijke waardering van financiële instrumenten en derivatenportefeuille dankzij onze toegang tot actuele marktdata en pricing tools, zowel voor eenvoudige producten tot meer complexe structuren.

Door een adequate controle en benchmarking van de prijszetting bij banken, bekomen we volledige prijstransparantie en lagere bankmarges (korting) voor onze bedrijfsklanten.

 

4/ Financial Markets Research

Analyse van de financiële markten (wisselkoersen en rentevoeten), dit vanuit een eigen “Competence Center” te Hove (Antwerpen)

• Marktinformatie (flashes)
• Technische analyses
• Wekelijkse nieuwsbrieven
• Economische vooruitzichten
• Seminaries

We informeren onze bedrijfsklanten over belangrijke marktontwikkelingen en detecteren trendbewegingen/marktopportuniteiten door een diepgaande analyse van de financiële markten (wisselkoersen en rentevoeten), steeds vanuit een onafhankelijke marktvisie.