Excellence in advisory services

FX Risk Management

Dewit Finance adviseert bedrijven & instellingen m.b.t. valutarisicobeheer

 

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven steeds naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance is uw adviesbureau voor indekking tegen wisselkoersrisico’s (hedging), dat garant staat voor:

• top-expertise
• onafhankelijk bedrijfsadvies
• unieke service in België

 

Activiteiten

FX Risk Advisory

  • QuickScan: we brengen a.d.h.v. onze tool FX Risk Scanner alles duidelijk in kaart met identificatie van het valutarisico in uw bedrijf, evaluatie van de bestaande aanpak van het risicobeheer (van strategie tot rapportering), … De doorlichting levert een risicomanagement-analyse van uw bedrijf, met aanbevelingen voor verdere optimalisatie van uw valutarisicobeheer.
  • Hedging policy en FX-indekkingsstrategie: opmaak van gedetailleerd valutarisicobeleid (doelstellingen, hedgingstrategie, framework) en dit steeds binnen de commerciële doelstellingen en gewenste risicobereidheid van het bedrijf. Een goede FX-indekkingsstrategie omvat o.a. ‘identificatie van het valutarisico’ (FX risk exposure), ‘hoeveel je gaat hedgen’ (hedge ratio), ‘wanneer je gaat hedgen’ (timing, scenario analysis), ‘hoever in looptijd je gaat hedgen’ (duration) en ’met welke financiële instrumenten je gaat hedgen’ (product mix).
  • In-house training: kortlopende opleidingen voor de CFO, treasurer en andere medewerkers van uw finance team voor het verbeteren van hun maturiteit in valutarisicobeheer (tips en tricks).

 

CFO Services (Risk Management)

Ongoing ondersteuning aan CFO/treasurer bij financieel risicobeheer:

  • Informatieverschaffing en detectie van trendbewegingen/marktopportuniteiten door analyse van de financiële markten (wisselkoersen): marktinfo flashes, technische analyses, wekelijkse nieuwsbrieven, wisselkoersvooruitzichten, …
  • Deelnemen aan FX-meetings: update markten, hedging performance rapportering, bespreking valutarisico-strategie, …
  • Operationele begeleiding bij het afsluiten van FX-transacties, met/zonder dealingmandaat. *
  • Bankenrelaties: periodieke meetings met account manager/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelaties (RFP), geschillenbeslechting.

  * indien met dealingmandaat: valutatransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken. (trade confirmaties zowel naar uw bedrijf als Dewit Finance)

 

Arbitrage (controle van prijszetting)

Aanbieden van onafhankelijke waardering van financiële instrumenten en derivatenportefeuille dankzij onze toegang tot actuele marktdata en pricing tools, zowel voor eenvoudige valutaproducten tot meer complexe indekkingsstructuren.

Door een adequate controle en benchmarking van de prijszetting bij banken, bekomen we volledige prijstransparantie en lagere bankmarges voor onze klanten op hun FX-pricing.