Excellence in advisory services

FX Risk Management

Dewit Finance adviseert bedrijven & instellingen m.b.t.:

  • valutarisicobeheer

 

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven steeds naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance is uw adviesbureau voor indekking tegen wisselkoersrisico’s (hedging), dat garant staat voor:

• top-expertise
• onafhankelijk bedrijfsadvies
• unieke service in België

 

Activiteiten

1/ FX Risk Advisory

  • FX Risk Scanner: geavanceerde risicomanagement-analyse van uw bedrijf, met intern auditrapport en aanbevelingen voor verdere optimalisatie van uw valutarisicobeheer. We voeren een QuickScan doorlichting uit van alle processen binnen uw treasury-omgeving met o.a. identificatie van het valutarisico in het bedrijf, evaluatie van het huidige valutarisicobeheer en rapportering, …
  • Hedging policy en FX-indekkingsstrategie: opmaak van gedetailleerd valutarisicobeleid (doelstellingen, hedgingstrategie, framework) en dit steeds binnen de gewenste risicobereidheid van het bedrijf. Een goede FX-indekkingsstrategie omvat o.a. ‘identificatie van het valutarisico’ (FX risk exposure), ‘hoeveel je gaat hedgen’ (hedge ratio), ‘wanneer je gaat hedgen’ (timing, scenario analysis), ‘voor welke looptijd’ (duration) en ’met welke financiële instrumenten’ (product mix).
  • Training & seminars: kortlopende in-house opleidingen voor de CFO en treasury medewerkers (tips en tricks valutarisicobeheer), begeleiding bij implementatie van treasury management platformen (TMS).

 

2/ CFO Services (Risk Management)

Ondersteuning bij financieel risicobeheer aan CFO/treasurer:

  • Informatieverschaffing en detectie van trendbewegingen/marktopportuniteiten door analyse van de financiële markten (wisselkoersen): marktinfo flashes, technische analyses, wekelijkse nieuwsbrieven, wisselkoersvooruitzichten, …
  • Deelnemen aan FX-meetings: update markten, hedging rapportering (TMS), bespreking strategie valutarisicobeheer, …
  • Operationele begeleiding bij het afsluiten van FX-transacties, met/zonder dealingmandaat. *
  • Bankenrelaties: periodieke meetings met account manager/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelaties (RFP), geschillenbeslechting.

  * indien met dealingmandaat: valutatransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken. (trade confirmaties zowel naar het bedrijf als Dewit Finance)

 

3/ Arbitrage (controle van prijszetting)

Aanbieden van onafhankelijke waardering van financiële instrumenten en derivatenportefeuille dankzij onze toegang tot actuele marktdata en pricing tools, zowel voor eenvoudige valutaproducten tot meer complexe indekkingsstructuren.

Door een adequate controle en benchmarking van de prijszetting bij banken, bekomen we volledige prijstransparantie en lagere bankmarges (korting) voor onze bedrijfsklanten op FX-pricing. gevolg: winstgevendheid van de onderneming verhoogt.