Excellence in advisory services

FX Investment

Dewit Finance adviseert vermogende particulieren m.b.t. valutahandel (beleggingen in vreemde munten)

 

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in uw belang, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven steeds naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance is uw adviesbureau voor valutabeleggingen dat garant staat voor:

• top-expertise
• onafhankelijk advies
• unieke service in België: adviserend portefeuillebeheer + uitvoeren van alle valutatransacties
• exclusiviteit (voorbehouden voor Wealth-klanten)

 

Activiteiten

FX Investment (beleggingen in vreemde munten)

  • Adviserend portefeuillebeheer m.b.t. beleggingen in vreemde munten (de klant neemt steeds zelf elke afzonderlijke beslissing over aankoop- & verkooptransacties). Discretionair beheer is niet mogelijk.
  • Operationele begeleiding bij het afsluiten van alle valutatransacties: orders, spot, termijncontracten, FX-swaps, valutaopties *
  • Trading-voorstellen van diverse banken analyseren (product, pricing)
  • Tussentijdse financiële rapportering (mdl. transactierapporten, P&L rapportering, MTM beleggingsportefeuille, benutting kredietlijnen, …)
  • FX Investment meetings 2x/jaar (update markten, bespreking van beleggingsportefeuille, wisselkoersvooruitzichten banken, …)
  • Bankenrelaties: periodieke meetings met private banker/sales dealer, evaluatie dienstverlening banken, opstart nieuwe bankrelatie (RFP), geschillenbeslechting

  * indien met dealingmandaat: valutatransacties worden door Dewit Finance, in naam en opdracht van de klant, rechtstreeks afgesloten met de betrokken banken (trade confirmaties zowel naar u privé en Dewit Finance)

 

FX Research

Analyse van de financiële markten (munten), dit vanuit ons eigen “Competence Center” te Hove (Antwerpen)

• Marktinfo flashes
• Technische analyses
• Wekelijkse nieuwsbrieven
• Wisselkoersvooruitzichten
• Seminaries

We informeren onze vermogende klanten over belangrijke marktontwikkelingen en detecteren trendbewegingen/marktopportuniteiten door een diepgaande analyse van de financiële markten (wisselkoersen), steeds vanuit een onafhankelijke marktvisie.