Excellence in advisory services

Over Dewit Finance

Dewit Finance is sinds 2015 een toonaangevend adviesbureau met expertisegebied Financial Risk Management.

Gevestigd in Hove (Antwerpen) adviseren we middelgrote en grote ondernemingen in België en Nederland bij hun valutarisico management en renterisico management.

Samen met Dewit Finance kunnen onze klanten de complexiteit van de huidige volatiele financiële markten efficiënter beheren. Door het afdekken van valuta- en renterisico’s (hedging), beschermen we onze bedrijfsklanten tegen ongunstige koersschommelingen en stellen we hun winstmarges veilig.

Dewit Finance werkt adviesgedreven en onafhankelijk in het belang van uw onderneming, zonder daarbij (bestaande) bankrelaties te verstoren. Wij streven steeds naar een goede verstandhouding en optimaal gebruik van bankrelaties.

Dewit Finance… uw financieel adviesbureau voor indekking tegen wisselkoersrisico’s (hedging).

 

RISK ADVISORY

We maken een volledige doorlichting van de onderneming met onze tool Market Risk Scanner. De QuickScan levert een geavanceerde risicomanagement-analyse van het bedrijf, met intern auditrapport en aanbevelingen voor optimalisatie waarmee onze bedrijfsklanten verder aan de slag kunnen gaan.

We werken met onze klanten een gedetailleerde hedging policy uit (valuta- en renterisicobeleid) met gebruik van een duidelijke FX-indekkingsstrategie, en dit steeds binnen de gewenste risicoappetijt van het bedrijf.

Dewit Finance geeft kortlopende opleidingen voor CFO en treasury medewerkers om hun financieel risicobeheer verder te professionaliseren. Zodoende zetten we heel erg in op het binnenbrengen van belangrijke expertise in de bedrijven.

 

CFO SERVICES  (RISK MANAGEMENT)

Ondersteuning bij financieel risicomanagement door CFO/treasurer: strategisch advies bij hedging (afdekken valuta- en renterisico’s: hedgingstrategie, keuze financieel instrument, timing transacties, met welke bank) en operationele begeleiding bij afsluiten van valuta- en rentetransacties (met/zonder dealingmandaat).

Op regelmatige basis worden er treasury meetings georganiseerd met oa update markten, hedging rapportering en bespreking van strategie risicobeheer.

 

Alain Dewit: “Het beheer van valutarisico maakt meestal deel uit van de bedrijfsstrategie. Echter, het gebruik van financiële instrumenten om in te dekken tegen nadelige wisselkoersschommelingen (hedging) is een specifieke materie met behoefte aan gespecialiseerde kennis.
Sinds 2015 werken wij als valutaspecialist voor bedrijven uit diverse sectoren: voeding, textiel, pharma, elektronica, private equity… met een duidelijke focus op internationaal opererende familiebedrijven en kmo’s.
Onderzoek leert dat een sterk finance team een belangrijke succesfactor is voor elk groeiend bedrijf. Met Dewit Finance geniet uw finance team de expertise van onze gespecialiseerde adviseurs voor het beheer van wisselkoersrisico’s”

 

vacature: junior advisor FRM

vacature: senior advisor FRM