Excellence in advisory services

Tombstones

Valutarisico Management

Renterisico Management

Analyse van financiële markten, advies risicobeheer/begeleiding
bij FX- en rentetransacties, herstructurering van rentederivatenportefeuille (IRS)

Dewit Finance
treedt op
als financieel adviseur

Dewit Finance - Maart 2017

Valutarisico Management

FX hedging policy
(doelstellingen, strategie en framework mbt beheer van FX-risico’s)

Dewit Finance treedt op als financieel adviseur gedurende het hele traject

Dewit Finance - Augustus 2016

Renterisico Management

Coördinator rentehedge van gesyndiceerd krediet
(met Hedging Letter)

Dewit Finance treedt op als financieel adviseur
gedurende het hele traject

Dewit Finance - Mei 2016

Valutarisico Management

Renterisico Management

Analyse van financiële markten, FX hedging strategie, advies risicobeheer/begeleiding bij FX- en rentetransacties (dealing mandaat)

Dewit Finance treedt op als financieel adviseur

Dewit Finance - Februari 2016