Excellence in advisory services

Tombstones

Valutarisico Management

Renterisico Management

***
CFO services (Risk Management)

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - Februari 2016

Valutarisico Management

Renterisico Management

***
CFO services (Risk Management) ; herstructurering van rentederivatenportefeuille o.a. IRS

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - November 2015

Valutarisico Management

***
CFO services (Risk Management)

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - December 2015

Renterisico Management

***
Coördinator rentehedge van gesyndiceerd krediet (incl. nieuwe Hedging Letter)

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - Mei 2016

Valutarisico Management

Renterisico Management

***
CFO services (Risk Management)

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - Juni 2017

Valutarisico Management

***
CFO services (Risk Management)

***
Dewit Finance treedt op als financieel adviseur (met dealing mandaat)

Dewit Finance - November 2018